Normen en grenswaarden

Inleiding
Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

 • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
 • Branche-afpraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
 • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
 • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling van het Arbobesluit

Wettelijke basis

80 dB(A):

 • Geluidsbeoordeling (metingen)
 • Beschikbaar stellen gehoorbescherming
 • Gelegenheid bieden voor audiomtestrie
 • Voorlichting

85 dB(A):

 • Verplicht gebruik van gehoorbescherming
 • Plan van aanpak en uitvoering vermindering geluid
 • Markeren van werkplekken met pictogrammen
 • Zie verder bij 80 dB(A)

87 dB(A)

 • Als met inbegrip van dempende werking van gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden zijn direct maatregelen nodig.
 • Zie verder bij 85 dB(A).

 

 

Hieronder vindt u een lijst met oplossingen. Dit is een bestand met maatregelen om het risico te verminderen en te beheersen. Blader door de lijst en klik op de titel om een detailpagina van de oplossing te openen. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • Harde muziek: muziekinstrument dempen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidisniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het dempen van het muziekinstrument waardoor er minder geluid vrijkomt. Het bekleden van de klankkast van slagwerk,...
 • Harde muziek: vergroot afstand en kies positie

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidsniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het vergroten van de afstand tussen muziekinstrument en het oor van de muziektherapeut. De theorie zegt dat als de...
 • Harde muziek: geluidschermen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om de geluidsbelasting te verminderen is het beperken van de geluidsoverdracht. Geluidabsorberende schermen zijn hierbij een bewezen techniek in de...
 • Harde muziek: gebruik gehoorbescherming

  Persoonlijke beschermingsmiddelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Wanneer maatregelen die de overdracht van geluid beperken niet effectief zijn of niet mogelijk, dan moet men gebruik maken van gehoorbescherming. Aandachtspunten bij de...