Meten en inventariseren

Er zijn geen specifieke inventarisatie-instrumenten voor het bepalen van geluidsniveaus. Een aanwijzing voor hoge geluidsniveaus is de praktijkregel die luidt dat als normale spraakcommunicatie moeilijk is tussen twee mensen die naast elkaar staan het geluidsniveau boven de 80 dB(A) ligt. Een tweede aanwijzing over de geluidsniveaus van muziekinstrumenten is een eerder uitgevoerd onderzoek. Het feitelijke geluidsniveau moet door metingen worden vastgesteld. Dit is het werk van een arbospecialist.

Decibellen rekenen niet zoals eenheden van gewicht of lengte. Want elke 3 decibel meer betekent een verdubbeling van het geluidsniveau. En omgekeerd betekent 3 decibel minder een halvering van het geluidsniveau. Hieronder een overzicht van geluidsniveaus en blootstellingsduur die een vergelijkbare geluidsdosis opleveren. Daarin is te zien dat 1 uur werken bij  een niveau van 89 dB (A) een even hoge dosis oplevert als 8 uur bij een niveau van 80 dB (A).

 

Geluidsniveau

Blootstellingduur

80 dB(A)

8 uur

83 dB(A)

4 uur

86 dB(A)

2 uur

89 dB(A)

1 uur

 

Indicatie geluidsniveau muziekinstrumenten

 

Hieronder vindt u een lijst met oplossingen. Dit is een bestand met maatregelen om het risico te verminderen en te beheersen. Blader door de lijst en klik op de titel om een detailpagina van de oplossing te openen. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • Harde muziek: muziekinstrument dempen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidisniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het dempen van het muziekinstrument waardoor er minder geluid vrijkomt. Het bekleden van de klankkast van slagwerk,...
 • Harde muziek: vergroot afstand en kies positie

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidsniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het vergroten van de afstand tussen muziekinstrument en het oor van de muziektherapeut. De theorie zegt dat als de...
 • Harde muziek: geluidschermen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om de geluidsbelasting te verminderen is het beperken van de geluidsoverdracht. Geluidabsorberende schermen zijn hierbij een bewezen techniek in de...
 • Harde muziek: gebruik gehoorbescherming

  Persoonlijke beschermingsmiddelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Wanneer maatregelen die de overdracht van geluid beperken niet effectief zijn of niet mogelijk, dan moet men gebruik maken van gehoorbescherming. Aandachtspunten bij de...