Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan de criteria kunt u er vanuit gaan dat de oplossing van een zelfde beschermingsniveau is als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria geluid

 • Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van te hoge geluidbelasting:
 • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving.
  Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 • Zijn gebaseerd op deskundig uitgevoerd geluidsonderzoek
 • Worden gemonitored middels periodiek medisch onderzoek (audiometrie).
 • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
 • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
 • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.

Hieronder vindt u een lijst met oplossingen. Dit is een bestand met maatregelen om het risico te verminderen en te beheersen. Blader door de lijst en klik op de titel om een detailpagina van de oplossing te openen. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • Harde muziek: muziekinstrument dempen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidisniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het dempen van het muziekinstrument waardoor er minder geluid vrijkomt. Het bekleden van de klankkast van slagwerk,...
 • Harde muziek: vergroot afstand en kies positie

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidsniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het vergroten van de afstand tussen muziekinstrument en het oor van de muziektherapeut. De theorie zegt dat als de...
 • Harde muziek: geluidschermen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om de geluidsbelasting te verminderen is het beperken van de geluidsoverdracht. Geluidabsorberende schermen zijn hierbij een bewezen techniek in de...
 • Harde muziek: gebruik gehoorbescherming

  Persoonlijke beschermingsmiddelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Wanneer maatregelen die de overdracht van geluid beperken niet effectief zijn of niet mogelijk, dan moet men gebruik maken van gehoorbescherming. Aandachtspunten bij de...