Geluid

Hoge geluidsniveaus komen ondermeer voor bij muziektherapie (revalidatie).

Hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorschade. De hardheid van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Het gehoor is voor sommige toonhoogtes gevoeliger dan voor andere. Om verschillende geluiden te beoordelen op schadelijkheid wordt het  geluidsniveau gewogen voor de toonhoogte en uitgedrukt in dB(A).

Bepalend of er gehoorschade op kan treden is de geluidsdosis. Dat is de combinatie van het (te hoge) geluidsniveau en (te lange) blootstellingsduur. Het gemiddelde geluidsniveau over een werkperiode van 8 uur heet de dagdosis. Bij een dagdosis hoger dan 80 dB(A) – dat wil zeggen dat de geluidssterkte gemiddeld over 8 uur hoger is dan 80 decibel - spreekt men van schadelijk geluid.  Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Gehoorschade als gevolg van te hoge blootstelling aan geluid noemt men ook wel lawaaidoofheid

Hieronder vindt u een lijst met oplossingen. Dit is een bestand met maatregelen om het risico te verminderen en te beheersen. Blader door de lijst en klik op de titel om een detailpagina van de oplossing te openen. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • Harde muziek: muziekinstrument dempen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidisniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het dempen van het muziekinstrument waardoor er minder geluid vrijkomt. Het bekleden van de klankkast van slagwerk,...
 • Harde muziek: vergroot afstand en kies positie

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidsniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het vergroten van de afstand tussen muziekinstrument en het oor van de muziektherapeut. De theorie zegt dat als de...
 • Harde muziek: geluidschermen

  Collectieve maatregelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Een manier om de geluidsbelasting te verminderen is het beperken van de geluidsoverdracht. Geluidabsorberende schermen zijn hierbij een bewezen techniek in de...
 • Harde muziek: gebruik gehoorbescherming

  Persoonlijke beschermingsmiddelen | Geluid
  Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici. Wanneer maatregelen die de overdracht van geluid beperken niet effectief zijn of niet mogelijk, dan moet men gebruik maken van gehoorbescherming. Aandachtspunten bij de...