Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor ongewenst gedrag. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.


Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3: Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's

CAO ZiekenhuizenArtikel 3.2.3. Werknemersklachtenregeling