Aanpak onderling ongewenst gedrag: hoe te handelen?

Onderling ongewenst gedrag is zelden een incident. Hoe handel je indien je grensoverschrijdend gedrag van je collega’s of leidinggevende meemaak? Adequaat handelen is nodig. Uiteraard maakt het wel uit wat uw positie is (slachtoffer, ‘getuige’, medewerker, leidinggevende).

 

Mogelijke maatregelen zijn:

  • Indien je grensoverschrijdend gedrag van je collega’s of leidinggevende meemaakt, bespreek dit dan zo direct mogelijk met de betrokkene. Geef eerst aan wat je situatie is of was (feiten), geef vervolgens aan wat dit emotioneel met jou doet (gevolgen), check of de ander het begrijpt en maak vervolgens afspraken.

  • Mocht het bespreken van het gedrag met de betrokkene niet tot het gewenste resultaat leiden, of als de drempel hiervoor te hoog is, zoek dan verder naar hulp: een vertrouwde collega, je leidinggevende, de vertrouwenspersoon. Zoek (eventueel met de vertrouwenspersoon) naar mogelijkheden om er op een informele manier uit te komen: bijvoorbeeld met een bemiddelaar, in het werkoverleg, met behulp van je leidinggevende of een staffunctionaris, of door zelf (goed voorbereid) het gesprek met de betrokkene nogmaals te voeren.

  • Heb je een conflict met je leidinggevende of voel je je onheus bejegend (onder druk gezet, geïntimideerd, agressief benaderd enzovoort) en heeft een gesprek hierover met je leidinggevende niets opgeleverd, dan kun je je tot de hogere leidinggevende wenden. Ook dit hoort bij het informele traject.

  • Als je je ondanks alle hierboven genoemde mogelijkheden niet gehoord voelt, dan kun je een klacht indienen volgens de klachtenprocedure, bij de klachtencommissie. De klachtenregeling is bekend bij de vertrouwenspersoon van jouw instelling. De vertrouwenspersoon kan je hierbij ondersteunen.

  • Blijf niet rondlopen met problemen. Het is ongezond in een onveilige of onprettige situatie te blijven doorwerken. Dat houd je niet lang vol en uiteindelijk kan dit leiden tot verzuim

Type risico:
Ongewenst gedrag
Kenmerken:
Pesten,Seksuele intimidatie,Discriminatie
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Bron(nen):

Hieronder vindt u links naar praktische instrumenten: