Pesten

Pesten is systematisch vernederend, intimiderend of vijandig gedrag, gericht op steeds dezelfde persoon die zich daartegen niet kan of wil verweren. Pesten is dus iets anders dan plagen, wat meer een incidenteel karakter heeft. Discriminatie kan gezien worden als een vorm van pesten. Niet alleen collega’s, maar ook leidinggevenden en klanten kunnen zich schuldig maken aan pesten. Ongewenst gedrag door klanten is uitgewerkt in een ander deel van de Arbocatalogus aan bod, zie Agressie en Veiligheid.

Het gevoel van eigenwaarde van werknemers die gepest worden, wordt flink aangetast. Pesten leidt tot gezondheidsklachten. Denk daarbij aan een hoge mate van van stress, depressie, en angststoornissen.