Agressie en geweld

Agressie en geweld, wat houdt het in?

  • (non) verbaal geweld zoals uitschelden, vernederen, lastigvallen, verdenkingen verspreiden, uitdagen. Dit kan ook per sms, weblog, e-mail of brief.
  • serieus bedreigen: met woorden of dreigen met dieren, voorwerpen of wapens, dreigen naar familie te gaan, stelselmatig hinderen of volgen.
  • fysieke geweld: beetpakken, schoppen, slaan, bijten, fysiek hinderen, goederen beschadigen

Agressief en gewelddadig gedrag kent diverse aanleidingen. Meest voorkomende zijn:

  • Instrumentele agressie en geweld. Hierbij zet de dader zijn agressie bewust in als middel om een bepaald doel te bereiken.
  • Frustratieagressie en geweld. Dit is een emotionele uitbarsting als gevolg (van een opeenstapeling) van negatieve ervaring(en).
  • Onbeheerste agressie en geweld Dit ontstaat onder invloed van onder andere alcohol, drugs en / of psychiatrische ziekten, waardoor de controle over het eigen gedrag verdwijnt.