Arbocatalogus ‘Beter met Arbo' vernieuwd

Geplaatst op

De arbocatalogus ‘Beter met Arbo’ van de StAZ is vernieuwd. Voor de online catalogus is een nieuwe website ontworpen met een eigentijdse uitstraling en een verbeterde indeling. De vernieuwde catalogus is bedoeld voor alle medewerkers in de sector. Want herkenning en aanpak van veel voorkomende arbeidsrisico’s draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden in de ziekenhuiszorg.

Arbeidsrisico’s en arbo-afspraken

De arbocatalogus ‘Beter met Arbo’ was destijds de eerste arbocatalogus in de zorg, bedoeld voor werknemers en arbocoördinatoren in ziekenhuizen. In de catalogus zijn alle arbeidsrisico’s terug te vinden die veel voorkomen in ziekenhuizen. Denk aan gevaarlijke stoffen, straling en fysieke belasting, maar ook aan ongewenst gedrag en werkdruk. Per risico is vermeld hoe je het kunt herkennen, meten en beoordelen, en met welke oplossingen het risico is te beperken. Daarnaast zijn in de arbocatalogus de gezamenlijke arbo-afspraken opgenomen die helpen om een gezonde en veilige werkplek te creëren. Denk aan afspraken over bedrijfshulpverlening.

Toegankelijk en eigentijds

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Daarom investeert de StAZ in een toegankelijke en eigentijdse arbocatalogus voor alle werkenden in de ziekenhuiszorg. De catalogus is in de loop der jaren regelmatig geactualiseerd, maar was nu aan een grondige vernieuwing toe. Er zijn zowel technische verbeteringen doorgevoerd als verbeteringen in de vormgeving en indeling van de website.

Veel arbeidsrisico’s en oplossingen in algemene en categorale ziekenhuizen zijn vergelijkbaar met die in academische ziekenhuizen. Daarom is voor de arbocatalogus nu dezelfde indeling gebruikt als bij Dokterhoe.nl, de arbocatalogus van de umc’s. De catalogus is zo makkelijker in gebruik, waardoor alle relevante informatie over arbeidsrisico’s snel is te vinden.

Meer informatie

Hebt u vragen over de arbocatalogus of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de StAZ via telefoon of e-mail.
T: 070 376 57 01
E: betermetarbo@verwijder-dit.caop.nl

Nieuws