Meten en inventariseren

De inventarisatie moet zich met name richten op het opsporen van aanwezige van bronnen van niet-ioniserende straling. Vervolgens moet men deugdelijkheid van de toestellen beoordelen. Een belangrijk aspect is of de bronnen zijn afgeschermd.

Het beoordelen van de –mogelijke- blootstelling aan niet-ioniserende straling moet door een deskundige worden uitgevoerd.

Er zijn nog weinig goede risico-inventarisatie en evaluatie instrumenten. Voor elektromagnetische velden (speelt o.a. bij MRI) is een verwijzing opgenomen naar een voorlopige versie. Voor optische straling is geen instrument voorhanden. Wel is een handreiking te vinden in de publicatie uit het onderstaande overzicht.

Titel

RI&E-module elektromagnetische velden – voorlopige versie

Paragraaf  8.3 Hulp bij inschatting “gezondheidsrisico’s of niet” uit rapport Optische straling in arbeidssituaties, 30 juni 2006.