Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria niet-ioniserende straling

Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van te hoge belasting aan niet-ioniserende straling:

  • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving (zie tabblad regels).
  • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Zijn gebaseerd op deskundige beoordeling van de blootstelling.
  • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
  • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
  • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.