RSS

Risico's - KB

Bedrijfshulpverlening
Werkdruk
Ongewenst gedrag
Agressie en geweld
Discriminatie
Seksuele intimidatie
Pesten
Fysieke belasting
Niet-patientgebonden handelingen
Dragen
Armheffing
Reiken
Beeldschermwerk
Zitten
Repeterend werk
Wringen, dweilen, zemen, boenen
Staan
Hurken en knielen
Tillen van objecten
Trekken
Duwen
Statische belasting
Manoeuvreren
Drukken
Patientgebonden handelingen
Verplaatsingen binnen de grenzen van het bed
Horizontale transfers (lig in bed < - > lig op brancard)
Transfers van en naar bed, (rol)stoel of toilet
Statische belasting
Manoeuvreren met rollend materieel
Gevaarlijke stoffen
Narcosegassen
Cytostatica
Geneesmiddelen (vernevelen)
Transport
Chirurgische rook
Zwembadchemicaliën
Biologische agentia
Gericht werken
Ongericht werken
Niet-ioniserende straling
Geluid
Thermisch klimaat

Maatregelen

Bronaanpak
Ventilatie
Scheiding mens/bron
Preventieve maatregelen
Vaccinatie
Post-expositie protocol
Collectieve maatregelen
Individuele maatregelen
Organisatorische maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen