Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria ioniserende straling
Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van te hoge belasting aan ioniserende straling:

  • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving (zie tabblad regels).
  • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Zijn gebaseerd op deskundige beoordeling van de blootstelling.
  • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
  • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
  • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.