Vermindering en aanpassing zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met  chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog). Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Deze chemicaliën zijn gevaarlijk en kunnen bij onzorgvuldig gebruik een risico vormen voor de werknemer en de revalidant. Het veilig werken met deze chemicaliën is gebonden aan regels, hiervoor kan men te rade gaan bij de arbocoördinator of preventiemedewerker.

Een mogelijkheid om dit risico te beperken is vermindering of aanpassing van de chemicaliën.  Vanuit de wetgeving worden  onder- en bovengrenzen voorgeschreven aan de hoeveelheid chloor in badwater. Toch zijn er mogelijkheden om de hoeveelheid chloor te beperken:

  • Integratie van chloordesinfectie met andere alternatieve desinfectiemethoden, zoals UV-licht, ozon, koper-zilverionisatie. Voorbehandeling van het badwater zorgt voor een vermindering van de chloorverbruik.
  • Chloordesinfectie middels zoutelektrolyse. Dit maakt het gebruik van natriumhypolchloriet en zwavelzuur (of andere zuren) overbodig.
  • Consequent douchen vóór het zwemmen van de revalidanten. Dit vermindert de belasting van het badwater met lichaamsvuil. Omdat chloor een bijzonder reactieve stof is, zal schoner badwater ook leiden tot een lager chloorverbruik. Als instelling kan een minimumdouchetijd worden opgegeven.
Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Zwembadchemicaliën
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Integratie van chloordesinfectie met een alternatieve desinfectiemethode vraagt om een aanpassing van de waterbehandeling. Dit is een omvangrijke investering. En het kan weer andere arborisico’s introduceren. Want zoutelektrolyse leidt tot productie van het brandbare waterstofgas wat met lucht een explosief mengsel kan vormen.