Puntafzuiging chirurgische rook

De rook die ontstaat bij het gebruik van laser- of elektrochirurgie moet worden afgezogen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van puntafzuiging. Dat wil zeggen dat op de elektrode een afzuigpunt zit. Dit is verbonden met een (mobiele) afzuigunit met filtermateriaal.

Naast de puntafzuiging moet de OK geventileerd worden met verse lucht. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld (zie bij ‘Bronnen’). Als de bronafzuiging niet effectief kan worden ingezet moet goed werkende adembescherming worden gebruikt (mond-neusmasker van het type EN 149:2001, FFP-2) worden gedragen.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Chirurgische rook,Narcosegassen
Niveau maatregel:
Ventilatie
Randvoorwaarden:

De puntafzuiging werkt effectief als ook aan de volgende zaken wordt gedacht:

* het filtermateriaal in het rookafzuigsysteem tijdig vervangen;

* het vermogen van het apparaat (diathermie, coagulatie, laser) instellen al naar gelang weefsel en soort behandeling: te hoge instelling geeft verhoogde rookontwikkeling;

* de elektrode van het diathermie-apparaat regelmatig schoonmaken of gebruik maken van elektrodes met een teflonlaagje.

 

Het chirurgisch masker is onvoldoende om de rook afdoende tegen te houden en is daardoor geen geschikt beschermingsmiddel.