Protocol: Veilig werken met Inhalatie anesthetica

De inhalatie anesthetica in vloeibare vorm zijn kleurloos en irriterend voor huid en ogen. In dampvorm zijn ze irriterend voor de luchtwegen. Ook zijn dampvormige inhalatie anesthetica zwaarder dan lucht en kunnen ophopen in lagere luchtlagen en daardoor een lokaal zuurstoftekort veroorzaken.

 

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Ventilatie