Veilig werken met Formaline

Formaline is de benaming voor een waterige oplossing van formaldehyde, veelal gebufferd met een klein percentage methanol. De gebruikte concentraties varieren tussen de 4% en 37%. Formaline wordt gebruikt als conserveringsmiddel voor menselijk weefsel, zowel op afdelingen Pathologie, poliklinieken, kliniek en OK.

Formaline is een heldere, kleurloze vloeistof. Bij kamertemperatuur komen er al snel voor de gezondheid gevaarlijke dampen vrij met een zeer sterke, onaangename geur. De dampen zijn irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. (Langdurige) blootstelling kan een astmatische reactie en eczeem veroorzaken, wat wijst op allergie. Er zijn aanwijzingen dat formaline kankerverwekkend is.

In de praktijk wordt er op de zorgafdelingen veelal gewerkt met voorgevulde potjes met ca. 4% Formaline. Binnen pathologie werkt men veelal met sterkere concentraties (37%) die men zowel zelf aanmaakt of op de juiste sterkte aankoopt.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Ventilatie