Protocol: Veilig werken met Botcement

Botcementen zijn koud uithardende kunstharsen in een twee-componentensysteem. De beide componenten worden gemengd tot een deeg dat verder wordt gebruikt om prothesen te implanteren en aan het bot te bevestigen. De ene component is een poeder bestaand uit polymethylacrylaat (PMMA). De andere component is een vloeistof met het monomeer methylmetacrylaat (MMA).

MMA is een heldere, kleurloze, ontvlambare vloeistof met een scherpe geur. De stof geeft irritatie aan de huid, ogen en slijmvliezen van de bovenste luchtwegen. Daarnaast veroorzaakt het specifieke overgevoeligheid en reacties op de huid (dermatitis) bij direct contact, wat wijst op allergie.

De huidige stand der techniek bij het mengen van beide componenten tot botcement is dat dit in een gesloten houder met vacuumpomp gebeurd, zodat handmatig mengen van beide componenten ( in de open lucht) niet meer noodzakelijk is.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Ventilatie