Persoonlijke bescherming bij zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met  chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog).  Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Bij het handmatig verwerken van zwembadchemicaliën zijn moet men goede beschermingsmaatregelen treffen. Voor het werken met natriumhypochloriet (chloorbleekloog) en zuur moet men gebruik maken van:

Huid

Handschoenen (pvc) en beschermend schort

Ogen

Gelaatscherm

Luchtwegen

Adembescherming combinatiefiltertype B/E/P2 (zoutzuur, chloorbleekloog)

Bij een calamiteit waarbij chloorgas vrijkomt moet men een persluchtmasker gebruiken. Persluchtmaskers kunnen alleen door opgeleide medewerkers worden gebruikt.

 NB: Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de zwembadchemicaliën.

 

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Zwembadchemicaliën
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Randvoorwaarden:

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten goed passen. Tevens is een training nodig voor het deskundig gebruik van de beschermingsmiddelen en de risico’s van de chemicaliën.