Meten en inventariseren

Hieronder vindt u een lijst met meet- en inventarisatie-instrumenten. Hiermee kunt u het risico in beeld brengen. Blader door de lijst, klik op de titel en u wordt doorverwezen naar de bron. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

  • Module II Huidbelasting Werkpakket Gevaarlijke Stoffen

    Gevaarlijke stoffen
    Binnen instellingen wordt met allerhande stoffen gewerkt die de huid aanzienlijk kunnen belasten. Denk aan zeep, ontsmettingsmiddel, oplosmiddelen. Dit kan leiden tot eczeem en allergie. De module Huidbelasting levert een model aan waarmee de risico’s op huidaandoeningen nader geinventariseerd...
  • Module IV Vernevelen Werkpakket Gevaarlijke Stoffen

    Geneesmiddelen (vernevelen)
    Vernevelen is het omzetten van vloeibaar medicijn in luchtdruppels (nevel). Via een maskertje ademen patiënten het medicijn in. Tenminste, voor het grootste deel. De kans bestaat dat een kleine hoeveelheid in de ruimte terecht komt en onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers. Over de risico’s...