Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Als beheersmaatregelen onvoldoende werken of niet mogelijk zijn, dan moet men zich beschermen tegen gevaren met hulp van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). PBM's zijn bijvoorbeeld gehoor- of adembescherming, veiligheidsschoenen en spatschermen. In de beleidsregels (zie hieronder bij ‘Bronnen’) zijn de eisen aan de persoonlijke beschermsmiddelen vastgelegd, zodat de juiste keuze wordt gemaakt. Dit om te waarborgen dat de werknemer voldoende is beschermd. De beleidsregel verwijst naar de 'Gids persoonlijke beschermingsmiddelen' van het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI Delft, 2005). De basis is gelegen in de leidraad uit de serie V/E/3, uitgebracht door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Er is een leidraad voor keuze en gebruik van :

  • beschermende kleding;
  • veiligheidsschoeisel;
  • oog- en gelaatsbeschermers;
  • beschermende handschoenen;
  • gehoorbeschermingsmiddelen;
  • reddingvesten;
  • veiligheidshelmen in de industrie;
  • adembeschermingsmiddelen;
  • beschermingsmiddelen tegen vallen.

De brochures zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
De leidraden bevatten informatie over de soorten persoonlijke beschermingsmiddelen en hun gebruiksmogelijkheden en adviezen inzake keuze, aanschaf, gebruik, onderhoud, uitbreiding en wijziging.


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen