Beleidsregel 4.1c-7: Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anestetica in ziekenhuizen

In deze beleidsregel is aangegeven, zowel in het algemeen als voor een aantal onderscheiden werkzaamheden bij de toediening van of mogelijke blootstelling aan inhalatie anesthetica, welke apparatuur en/of werkwijze, gelet op de mogelijkheden en uitgaande van de stand van de techniek, toegepast moeten worden teneinde bij die werkzaamheden het risico op blootstelling aan inhalatie anesthetica doeltreffend te beheersen.     


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak