Beleidsregel 4.6–1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

Bij besloten ruimten bestaat gevaar voor verstikking, vergifitiging of bedwelming. Voorbeelden van dergelijke ruimten zijn kruipruimten, een sleuf met pijpleidingen, gierkelders, reactieketels en opslagtanks.

In de beleidsregel hieronder (zie bij ‘Bronnen’) komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vast stellen wanneer er in ieder geval sprake is van gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie.
  • Onderzoek of betreffende situatie toelaatbaar is.
  • Herhalingsonderzoek tijdens uitvoering van werkzaamheden in besloten ruimten.
  • Deskundigheid bij het uitvoeren van het onderzoek.
  • Rapportage en ‘veiligwerkvergunning’.Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Regelgeving