Veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen

Veiligheidsinformatiebladen en etiketten zijn één van de manieren waarop voorlichting plaats vindt. Opslagtanks, voorraadvaten, leidingen moeten van etiketten worden voorzien of worden gemarkeerd. Werknemers worden zo geïnformeerd over de risico’s en de beheersmaatregelen. Markeringen van leidingen voorkomen ongelukken bij onderhoudswerkzaamhedden.

De beleidsregels bevat de eisen die gesteld worden aan de etikettering . De beleidsregel verwijst weer naar de Wet Milieugevaarlijke stoffen. Ook stoffen die in een instelling ontstaan door chemische reacties, of door oplossen, mengen en verdunnen van grondstoffen, moeten geëtiketteerd worden.

Het Arboinformatieblad bevat een toelichting op de regels en beschrijft de rol van veiligheidsinformatie binnen het arbobeleid.

Werkplekinstructiekaarten is op maat gemaakte voorlichting waarbij de veiligheidsinformatie en de werkzaamheden zijn vertaald in gerichte instructies om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Zwembadchemicaliën
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De etiketteringregels zijn complex. Opstellen van etiketten is werk voor specialisten. Het begrijpen van etiketten en het volgen van werkplekinstructiekaarten vraagt om training en voorlichting van medewerkers.