Arboinformatieblad 18: Laboratoria

Werken in een laboratorium brengt diverse risico's met zich mee voor de gezondheid Het Arboinformatieblad beschrijft de wijze waarop veilig gewerkt kan worden in laboratoria. Om de risico’s te beperken wordt een systematische werkwijze gevolgd. Bij veilig werken in een laboratorium zijn drie zaken van belang: techniek, organisatie en gedrag. Dat geldt zowel voor de inventarisatie en evaluatie van risico's als voor de risicobeheersing.
In het arboinformatieblad komt een groot aantal onderwerpen aanbod:

  • Inperkingsniveaus die worden onderscheiden voor het werken met agentia.
  • Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, ioniserende en niet-ioniserende straling.
  • Eisen aan werken en opslag.
  • Veiigheids- en gezondheidssignalering.
  • Noodvoorzieningen.
  • Ventilatie.Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De in dit Arbo-Informatieblad weergegeven informatie is bedoeld als voorlichting. Om voor een specifiek laboratorium te komen tot ‘pasklare’ oplossingen, met name wanneer het gaat om een specialistisch laboratorium, worden deskundigen geraadpleegd. Kleinere organisaties die geen eigen deskundigen in dienst hebben, kunnen een beroep doen op externe deskundigen.