Module II Huidbelasting Werkpakket Gevaarlijke Stoffen

Binnen instellingen wordt met allerhande stoffen gewerkt die de huid aanzienlijk kunnen belasten. Denk aan zeep, ontsmettingsmiddel, oplosmiddelen. Dit kan leiden tot eczeem en allergie. De module Huidbelasting levert een model aan waarmee de risico’s op huidaandoeningen nader geinventariseerd kunnen worden. Het bevat vragenlijsten voor een verdiepende risico-inventarisatie en een handreiking voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Randvoorwaarden:

Zorgen dat RI&E regelmatig hrhaald wordt. Bij organisatorische veranderingen en verbouwing RIE& up to date maken.