Dewarvaten

Vervoer van cryogenen, zoals vloeibaar stikstof, in open kleine dewarvaatjes moet voorkomen worden. Gebruik altijd transportcontainers. Voor transport naar de werkplek behoren speciale draagbare dewarvaten met deksel en ontluchting gebruikt te worden. Als meer open systemen per lift worden vervoerd, is het aan te bevelen dat er zich geen personen in de lift bevinden. De transportcontainer moet dan wel stabiel zijn, zodat hij niet kan omvallen bij het starten en stoppen van de lift.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Transport
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

·         De transportcontainer moet stabiel zijn;

·         De lift dient in goede staat te verkeren.