Transportliften

Een geventileerde goederenlift en/of een kleine transportlift (niet voor personen) is gewenst voor het verticaal transport van gevaarlijke stoffen. De werknemers moeten op de hoogte zijn van deze voorziening en er moeten duidelijke afspraken zijn over het gebruik van de goederenliften. Indien regelmatig transport van vloeibare stikstof plaatsvindt is het aan te raden de liften te voorzien van een goede afzuiging via de vloer.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Transport
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

·         De ventilatie in de transportlift dient te zijn afgestemd op het type gevaarlijke stoffen dat vervoerd worden;

·         Duidelijk gemaakt moet worden dat personenvervoer niet toegestaan is.

·         De goederenlift dient in goede staat te verkeren.