Draagrekken/emmers

Voor het transport van flessen met gevaarlijke stoffen is het gebruik van draagrekken/emmers vereist. Deze moeten in voldoende aantallen in het laboratorium beschikbaar zijn. Voor vast CO2 zijn geïsoleerde draagemmers in de handel verkrijgbaar.

Als grote hoeveelheden flessen vervoerd moeten worden, moet dat in de transportverpakking op een daar voor geschikt transportmiddel gebeuren.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Transport
Niveau maatregel:
Bronaanpak