Gasfleswagen

De gasfleswagen is een middel om veilig transport van gasflessen te uit te voeren. Draag er zorg voor dat de juiste gasfleswagen gebruikt wordt (afmetingen afgestemd op de grootte van de te vervoeren gasflessen).

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Transport
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

·         De afmeting van de gasfleswagen moet in verhouding staan tot de afmeting van de gasfles; vervoer van flessen met te kleine wagentjes en - wieltjes vergroot de kans op omvallen.

·         Verwijder altijd het reduceerventiel bij transport.

·         Tijdens het transport moeten de gasflessen geborgd tegen omvallen zijn.

·         Transport van gasflessen groter dan 5 liter naar de werkplek moet zo mogelijk worden beperkt (in Arbo-Informatieblad 18 (‘Laboratoria’, paragraaf 7.4) staat dat in laboratoria bij voorkeur kleine gasflessen (5 liter of kleiner) aanwezig zijn).