Veilige transportkar gevaarlijke stoffen

De transportkar is een middel om veilig transport van gevaarlijke stoffen te garanderen. De transportkar moet stabiel zijn en voorzien van een gesloten laadvlak met opstaande randen. Verpakkingen moeten daar op een eenvoudige manier op vastgezet kunnen worden. Zware materialen moeten op een lage transportkar vervoerd worden; tillen van voorwerpen zwaarder dan 25 kg moet voorkomen worden. Wielen van karren moeten vergrendeld kunnen worden om ongewenste bewegingen te voorkomen. Deze wielen moeten van een verend materiaal zijn (b.v. rubber luchtbanden) en niet te klein om schokken en trillen bij transport te voorkomen.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Transport
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:
  • Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen op veilige wijze getransporteerd kunnen worden.
  • Er dienen afspraken te zijn over het aanbieden van transport en accepteren van transport.
  • De medewerkers die het transport verzorgen dienen aantoonbaar instructie te hebben gehad (bij voorkeur jaarlijks).
  • Transportwegen (vloeren ed.) moeten veilig zijn zonder obstakels (bijv. drempels) zijn.