Module IV Vernevelen Werkpakket Gevaarlijke Stoffen

Vernevelen is het omzetten van vloeibaar medicijn in luchtdruppels (nevel). Via een maskertje ademen patiënten het medicijn in. Tenminste, voor het grootste deel. De kans bestaat dat een kleine hoeveelheid in de ruimte terecht komt en onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers. Over de risico’s hiervan is nog niet veel bekend.
De module bevat vragenlijsten en achtergrondinformatie die gebruikt kunnen worden als verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie op dit onderwerp.


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Randvoorwaarden:

Zorgen dat RI&E regelmatig herhaald wordt. Bij organisatorische veranderingen en verbouwing RIE& up to date maken.