Isoleren bij vernevelen van medicijnen

Breng patiënten in een goed afgesloten en afgezogen cabine.

Zo wordt voorkomen dat het geneesmiddel onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers.

Aandachtspunten:

* De cabine ventileert direct op de buitenlucht en is voorzien van een HEPA-filter.

* De cabine heeft een toegangssluis.

* De cabine heeft een onderdruk t.o.v. de omgeving en een ventilatievoud van minimaal 10.

* Bij de verneveling van Pentamidine en antibiotica is zo mogelijk alleen de patiënt in de vernevelruimte aanwezig.

* Bij kinderen die de verneveling niet zelfstandig kunnen uitvoeren, voert één van de ouders de verneveling uit en is de verpleegkundige zoveel mogelijk buiten de ruimte.

Andere disciplines zijn bij deze vernevelingen niet in de ruimte.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Scheiding mens/bron
Randvoorwaarden:

·         Tijdens de verneveling in de cabine is de medewerker zo weinig als mogelijk is, in de cabine;

·         De patiënt voert de verneveling zelf uit

·         Er zijn geen andere disciplines aanwezig in de cabine tijdens een verneveling

·         De cabine wordt goed en planmatig onderhouden inclusief het vervangen van de HEPA-filters (afhankelijk van het gebruik; conform instructies van de leverancier).

·         Storingen worden in een logboek vermeld.