Persoonlijke bescherming bij vernevelen van medicijnen

Tijdens het vernevelen kan nevel in de omgevingslucht terecht komen. Medewerkers kunnen dit onbedoeld inademen of op de huid krijgen.

Om te voorkomen dat medewerkers in contact komen met medicijnen kan men gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dan moet wel duidelijk zijn dat bron- en andere maatregelen onvoldoende effectief of niet mogelijk zijn.

Het gaat om de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

* Wegwerp overjas of overschort (lange mouwen)

* Handschoenen

* Mond/neusmasker (met een kwaliteit FFP3)

De effectiviteit van deze maatregel, mits goed uitgevoerd, is hoog.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Randvoorwaarden:

Voor elke patiënt worden nieuwe handschoenen, masker en overschort gebruikt.