Afzuiging en ventilatie bij vernevelen van medicijnen

Het plaatsen van een afzuiging bij de patiënt beperkt de verspreiding van nevel en voorkomt dat het geneesmiddel onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers. Tijdens het vernevelen kan er namelijk nevel in de omgevingslucht terecht komen.

De effectiviteit van deze maatregel is hoog. Het brengt de uitstoot terug tot niet-detecteerbaar. Voor het toedienen van antibiotica en pentamidine wordt de patiënt in een afgesloten en goed afgezogen cabine geplaatst (zie ook de oplossing ‘ Isoleren bij vernevelen van medicijnen’).


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Ventilatie
Randvoorwaarden:

De afgezogen lucht mag niet worden teruggevoerd de werkruimte in.

De filters van de cabine dienen planmatig vervangen te worden (afhankelijk van het gebruik; conform instructies van de leverancier).

Het benodigde ventilatievoud in de cabine dient minimaal 10 te zijn, bij voorkeur hoger.