Duimcontrole vernevelen medicijnen

Duimcontrole wil zeggen dat er een tussenstuk in de vernevelaar zit dat met de duim wordt afgesloten/geopend. Tijdens uitademing loopt de lucht door deze opening naar buiten. Hierdoor vindt er geen verneveling plaats. Hierdoor komt er minder nevel in de omgevingslucht.

Zo wordt voorkomen dat het geneesmiddel onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers.

De effectiviteit van deze maatregel is middelmatig. De verneveltijd is langer. Sommige patiënten hebben moeite met adem/duim coördinatie.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

* Patiënten moeten geen moeite hebben met adem/duim coördinatie.

* Indien een effectievere oplossing mogelijk is, gaat daar de voorkeur naar uit.