Overflow vernevelen medicijnen

Vernevelaar uitrusten met filter voor overflow en uitgeademde lucht. Hierdoor komt er minder nevel in de omgevingslucht.

Zo wordt voorkomen dat het geneesmiddel onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De medewerker en de patiënt dienen aantoonbaar op de hoogte te zijn van de juiste werkwijze van de vernevelset.