Opvangen van de nevel in een filter (vernevelen medicijnen)

Door de nevel in de uitademingslucht op te vangen en te filteren, komt dit niet in de omgevingslucht.

Zo wordt voorkomen dat het onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers.

Let op de kwaliteit van uitademfilters op de vernevelapparatuur. Gebruik alleen HEPA filters. (Deze vangen 99,7% van de nevel af.)


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

·         gebruik alleen HEPA-filters;

·         zorg voor regelmatige vervanging van de filters (afhankelijk van het gebruik; conform instructies van de leverancier);

·         leg veilige werkwijzen vast in een protocol;

·         leg de vervanging van de filters vast in een logboek.