Breath activated system vernevelen medicijnen

Dit type vernevelaar produceert geen nevel tijdens uitademing van de patiënt. Waardoor de nevel niet rechtstreeks de omgevingslucht in wordt geblazen.

Zo wordt voorkomen dat het geneesmiddel onbedoeld wordt ingeademd door medewerkers.

De effectiviteit van het breath activated system is hoog. Door keuze van andere vernevelsets kan tevens gekozen worden voor sets die kleinere neveldruppels genereren. Deze worden effectiever opgenomen door de patiënt, waardoor deze korter vernevelt (minder belastend voor de patiënt).Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Geneesmiddelen (vernevelen)
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De medewerker en de patiënt dienen aantoonbaar op de hoogte te zijn van de juiste werkwijze van de vernevelset.