Bronaanpak Narcosegassen

Lachgas is niet het enige inhalatieanestheticum met reproductietoxische eigenschappen. Alternatieve inhalatieanesthetica zijn daarom een deeloplossing. Het bronbeleid dient de toepassing van intraveneuze anesthesie te zijn. Nieuwe generatie anesthesiologen worden opgeleid om geen lachgas meer toe te passen. Trend is dat lachgas hierdoor minder toegepast wordt. Andere maatregelen zijn:

·         In programma van eisen bij aanschaf nieuwe anesthesieapparatuur moeten de veiligheidseisen worden meegenomen.

·         Bij nieuw –en verbouw of bij aanpassing van het klimaatsysteem moet worden voldaan aan de richtlijnen uit het ‘Advies Branchecommissie narcosegassen 2010'.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Narcosegassen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Keuze van soort narcosegas is uiteraard van invloed op patientenveiligheid.

Bron(nen):