Centrale bereiding cytostatica

Bereiding van cytostatica dient te worden gedaan in een ruimte die is ingericht  volgens de richtlijn GMP voor ziekenhuisfarmacie. Dit kan alleen in de centrale ziekenhuisapotheek.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:
  • Er wordt gebruikgemaakt van een veiligheidswerkbank met `laminaire flow' techniek. Deze veiligheidswerkbank moet een directe afvoer naar buiten hebben.
  • Recirculatie van de afgezogen lucht dient voorkomen te worden.
  • Daarnaast moet de instelling beschikken over procedures voor de aanschaf, het onderhoud (met name het testen en varvangen van speciale filters (HEPA) en het gebruik van veiligheidswerkbanken.
  • In dezelfde ruimte worden geen andere werkzaamheden gelijktijdig verricht en bevinden zich alleen personen die bij de bereiding van cytostatica betrokken zijn
  • Zorg ervoor dat de ruimte voorzien is van een bord waarop duidelijk staat aangegeven dat er met cytostatica wordt gewerkt.. Het onderschrift attendeert de medewerker op specifieke, noodzakelijke maatregelen
Bron(nen):