Protocol bij calamiteiten (noodset) (cytostatica)

Voor elke besmetting met cytostatica van personen of de omgeving geldt een specifieke aanpak met adequate hulpmiddelen. Het werk moet zo georganiseerd worden dat bij eventuele incidenten de omvang van de schade beperkt blijft.

 

Zorg dat er de juiste en voldoende noodsets (in spill-box) aanwezig zijn. Bij incidenten met cytostatica worden twee soorten noodsets geadviseerd:

1. Noodset (met antidota) bij extravasatie bij patiënt of medewerker. Deze noodset kan ook inactivatiemiddelen bevatten, als men er voor kiest deze noodset breder in te zetten, bijvoorbeeld bij besmetting van voorwerpen.

2. Noodset (voor incidenten of calamiteiten) voor verpleegafdelingen, poliklinieken en dagbehandeling.

Belangrijke punten bij het optreden van een calamiteit met cytostatica:

* Waarschuw eerst een collega.

* Neem de tijd om de besmetting rustig en gecontroleerd op te ruimen.

* Houd het besmette gebied zo klein mogelijk en zorg ervoor dat het aantal betrokken medewerkers minimaal is.

* Zorg ervoor dat een tweede collega ondersteuning kan bieden bij de opruimwerkzaamheden.

* Pak de spill-box.

* Zet het SZA-vat naast het besmette gebied.

Zorg dat de medewerkers het calamiteitenprotocol kennen en er naar kunnen handelen. Oefen het calamiteitenprotocol cytostatica regelmatig.

 

Er is tevens een digitale training "Veilig werken met cytostatica" beschikbaar. Deze komt voort uit een bewerking van de arbocatalogus UMC’s, onderwerp Cytostatica. Hiervan is een praktische vertaling gemaakt, welke kan afwijken van de letterlijke teksten, maar wel hetzelfde beschermingsniveau biedt als de arbocatalogus beoogt. Klik hier voor de volledige digitale training.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:

Medewerkers dienen aantoonbaar de inhoud van het calamiteitenprotocol te kennen.

Het protocol dient regelmatig geoefend te worden.

Elke afdeling dient de juiste noodset/spill-box te hebben.

De noodsets/spill-boxen dienen op een voor een ieder bekende vaste plek geplaatst te worden.

De inhoud van de noodset dient regelmatig gecontroleerd te worden door de afdeling.

Bron(nen):