Gebruik van juiste bedpanspoeler voor de afdeling oncologie (cytostatica)

Direct na behandeling kunnen de excreta van een patiënt nog aanzienlijke hoeveelheden cytostatica bevatten. Bij het afvoeren van faeces, urine en andere lichaamsvloeistoffen moet daarom worden voorkómen dat medewerkers hieraan worden blootgesteld. Bedpannen en urinalen moeten daarom verantwoord en hygiënisch gereinigd en gedesinfecteerd worden in een daarvoor geschikte bedpanspoeler. Deze dient te voldoen aan de onderstaande technische eisen en te worden geplaatst in een daartoe geschikte spoelruimte.

De bedpanspoeler moet zijn voorzien van een zogenaamd omkeermechanisme voor bedpannen en urinalen.

Geadviseerd wordt de bedpanspoeler ook geschikt te maken voor

·         bokalen

·         urine-emmers

·         po-emmers, afkomstig uit de postoel

·         braakemmers/bekkens,


zodat deze niet handmatig hoeven worden leeggegoten en zonder morsen zijn te plaatsen.

 

Na het sluiten van de bedpanspoeler, is de spoelruimte volledig afgesloten en worden alle dampen en vrijkomende stoffen via het rioolsysteem afgevoerd.

 

Op een Oncologie afdeling, wordt een apart programma met reinigingsmiddel toegepast.

 

Bij het einde van het programma worden alle dampen met een ventilatorsysteem via de afvoer afgevoerd, bij het openen van de deur is de ruimte damp vrij, (geen warmte belasting in de ruimte) en de produkten hebben een temperatuur van niet hoger dan 50 graden.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:

* Bij de aanschaf van een bedspanspoeler wordt voldaan aan de technische en hygiënische eisen (o.a. vastgelegd in de richtlijnen van de WIP)

* Bij de aanschaf van de bedpanspoeler is vastgelegd wie (leverancier of technische dienst) het onderhoud verricht, zowel tijdens als na de garantieperiode.

* Er wordt een logboek bijgehouden. In het logboek worden preventief onderhoud, verhelpen van storingen (inclusief aard van de storing) en verwisselen van chemicaliëncontainers genoteerd, onder vermelding van de stand van de procesteller en de datum.

* Er is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor regelmatige handmatige reiniging van de apparatuur

* De data van periodiek preventief onderhoud en van de kalibraties worden van tevoren in een tijdsschema vastgelegd.

* als onderdeel van het onderhoud wordt de bedpanspoeler regelmatig gedesinfecteerd, inclusief de waskamer, breektank en het gehele leidingsysteem.

* De bedpanspoeler staat opgesteld in de spoelruimte. De spoelruimte is zo ingericht dat schone bedpannen en urinalen goed gescheiden van de vuile kunnen worden opgeslagen.

* Personeel is aantoonbaar geïnstrueerd in het juiste gebruik van de bedpanspoeler.

Bron(nen):