Protocol besmet monstermateriaal

Uitwerpselen van patiënten zoals bloed, urine, braaksel worden soms als monster aan het laboratorium aangeboden. Dit soort monsters, met cytostatica besmet, moet worden gemarkeerd. Dit geldt zowel voor indieners (verpleegafdelingen. dagbehandeling, bloedafname) en verwerkers (laboratoria).Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Het transport vindt alleen plaats door personeel dat aantoonbaar op de hoogte is van de risico's bij het omgaan met cytostatica.

Vervoer van monster die mogelijk besmet zijn met cytostatica mag alleen indien deze in een lekdichte zak in een afgesloten container/koffer zitten. Op de container/koffer moet met een sticker duidelijk de inhoud vermeld staan, met gevaarsaanduiding.