Schoonmaakprotocollen cytostatica

Schoonmaakprotocollen beschrijven de normale dagelijkse reiniging. Regelmatig nat reinigen is noodzakelijk. Veel ziekenhuizen gebruiken een "droge" schoonmaakmethode. Schoonmaakmethoden worden periodiek (bij voorkeur 1 keer per jaar) gecontroleerd door het nemen van veegmonsters.

Algemeen:

 • De schoonmaker draagt handschoenen die voldoen aan de norm NEN 374.
 • Na elke ruimte wordt er gebruik gemaakt van nieuw schoonmaakmateriaal en water.
 • Er moet van schoon naar vuil gewerkt worden en daarbinnen van hoog naar laag.
 • Voor het reinigen moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van niet-agressieve, pH-neutrale of licht-alkalische schoonmaakmiddelen
 • De vloer van patiëntenkamers wordt dagelijks (droog) gereinigd en minimaal 1 keer per week (op een vaste dag) nat.
 • De vloeren van sanitaire ruimten en spoelruimten dienen dagelijks nat te worden gereinigd.
 • Zorg voor werkinstructiekaarten per soort ruimte. Deze zijn bedoeld om medewerkers die schoonmaken praktische aanwijzingen te geven voor hun dagelijkse werk.
 • Het is noodzakelijk dat medewerkers van de huishoudelijke of schoonmaakdienst aantoonbaar voorgelicht en geïnstrueerd worden. Dit verdiend extra aandacht van hun leidinggevenden en van de afdeling zelf. Vooral afdelingen met steeds wisselende schoonmakers lopen extra risico op ongewenste verspreiding van cytostatica.
 • De afdelingen waar cytostatica gebruikt worden, hebben regelmatig overleg met de huishoudelijke of schoonmaakdienst over de uitvoering en naleving van de afspraken uit de schoonmaakprotocollen cytostatica. Ook verbeterpunten worden besproken.

Patiëntenkamer:

 • Reinig eerst de vloer. Begin daarbij met het gedeelte dat het minst besmet
is. Dit voorkomt dat cytostaticaresten zich verspreiden.
 • Reinig deurknoppen, schakelaars, handgrepen, spiegels enzovoort.
 • Reinig wanden.
 • Reinig wasbakken en kranen.
 • Reinig het sanitair

Sanitaire ruimten:

 • Beschouw het gehele interieur van sanitaire ruimten vóór reiniging als besmet.
 • Reinig de sanitaire ruimte in de onderstaande volgorde:
  1. Kranen;
  2. Wasbakken;
  3. Vloer (vloer naast toiletpot als laatste)
  4. Toiletbril;
  5. Toiletpotten inwendig
Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:

De schoonmaker draagt handschoenen. Na elke ruimte wordt er gebruik gemaakt van nieuw schoonmaakmateriaal en water. Er moet van schoon naar vuil gewerkt worden en van hoog naar laag. De patiëntenvloer wordt dagelijks (droog) gereinigd en minimaal 1 keer per week (op een vaste dag) nat. de vloeren van sanitaire ruimten en spoelruimten dienen dagelijks nat te worden gereinigd. Voor het reinigen moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van niet-agressieve, pH-neutrale of lichtalkalische schoonmaakmiddelen. Sanitaire ruimten
Beschouw het gehele interieur van sanitaire ruimten vóór reiniging als besmet.
De meest besmette plaatsen zijn (in volgorde):

 1. Toiletpotten inwendig
 2. Toiletbril
 3. Vloer naast toiletpot
 4. Kranen
 5. Wasbakken/douchevloer
 • Het is noodzakelijk dat medewerkers van de huishoudelijke dienst goed voorgelicht en geïnstrueerd worden. Dit verdiend extra aandacht van hun leidinggevenden en van de afdeling zelf. Vooral afdelingen met steeds wisselende schoonmakers lopen extra risico op ongewenste verspreiding van cytostatica.
 • Zorg voor werkinstructiekaarten per soort ruimte.
 • Werkinstructiekaarten zijn bedoeld om medewerkers die schoonmaken praktische aanwijzingen te geven voor hun dagelijkse werk.
 • Wijs per afdeling een zogenoemde aandachtsvelder schoonmaak aan die contact onderhoudt met de huishoudelijke dienst en er (mede) op toe ziet dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • De schoonmaakprotocollen moeten bekend zijn bij de medewerkers
 • Werkinstructiekaarten per soort ruimte moeten beschikbaar zijn
Bron(nen):

* Module 5 Cytostatica Werkpakket Aanpak Gevaarlijke stoffen (pdf, 388Kb)
* Branche-afspraak Cytostatica 2012
* Samenvatting dossier Cytostatica. Arbokennisnet