Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen cytostatica

Als beheersmaatregelen onvoldoende werken of niet mogelijk zijn, dan moet men zich beschermen tegen gevaren met hulp van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). PBM's zijn voor het werken met cytostatica zijn handschoenen, adembescherming, spatschermen en schorten.
Werp de gebruikte PBM's na gebruik onmiddelijk in de SZA-bak, voorzover het wegwerpartikelen betreft. Cytostatica zijn te verwijderen met een neutrale of basische zeepoplossing. daarom geldt het advies duurzame materialen zoals een ruimzichtbril, gelaatsmasker of een pincet grondig te reinigen en goed uit te spoelen met water uit de kraan. Daarna zijn ze klaar voor hergebruik.


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Randvoorwaarden:
  • Handschoenen: voldoen aan NEN-EN 374 “beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen. Indien de handschoenen voldoen aan de medische norm EN 455 vraag dan de leverancier om testrapporten waarbij de handschoen is getest op diverse cytostatica.
  • Informeer de medewerkers om tijdens de werkzaamheden de blote huid niet aan te raken met de (potentieel besmette) handschoenen.
  • Het gebruik van handschoenen tijdens het wassen van de patiënt en het beddengoed afhalen lijkt de handen grotendeels te beschermen.
  • Overschorten: zijn gemaakt van niet-vezelend, waterafstotend materiaal dat bestaat uit een polyethyleencoating. Ze hebben een rugsluiting, lange mouwen met een manchet en een afwijkende kleur ten opzichte van andere schorten.
  • Ademhalingsbescherming: Bij calamiteiten met poedervormige cytostatica is een volgelaatsmasker met een P3-filter of ademlucht noodzakelijk. Ademlucht zal worden gedragen door leden van het BedrijfsHulpverleningsteam. Zij hebben hiervoor dan ook een training gevolgd. Voor overige situaties kan worden volstaan met een mondmasker klasse FFP2
  • Veiligheidsbril of gelaatsscherm.
Bron(nen):