Gebruik van (semi) gesloten systemen cytostatica

Een gesloten systeem is een systeem waarbij tijdens de bereiding bij overdruk geen lucht vanuit de cytostaticumflacon in de omgevingslucht terecht kan komen. Een voorbeeld van een gesloten systeem is een systeem met een disposable spuit + een systeem met veiligheidspal en naald + een speciale spike met ballon + een vial.

Bij een semi-gesloten systeem kan lucht tijdens de bereiding bij overdruk uit de cytostaticumflacon wel in de omgeving terechtkomen. Dat gebeurt na het passeren van een filter. Een semi-gesloten systeem kan bestaan uit een zijlijn die gevuld is met neutrale vloeistof uit een infuuszak. Via een naaldvrije aansluiting op de kunststofnaald wordt de vloeistof uit de zak opgetrokken om het cytostaticum op te lossen. Op de vial is een spike bevestigd met een 0,2 micron hydrofoob filter ter voorkoming van aërosolen. Via de luer-lock aansluiting op de spike wordt de spuit met de neutrale vloeistof leeg gespoten om het cytostaticum op te lossen in de vial.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Om blootsteling aan aerosolen te voorkomen moet gebruik worden gemaakt van gesloten systemen die voorzien zijn van luer lock aansluitingen en verbindingen. Bij kortdurende infusen kan ook een geborgde naald-septumverbinding worden gebruikt.