Checklist veilig werken met zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog).  Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Deze chemicaliën zijn gevaarlijk en kunnen bij onzorgvuldig gebruik een risico vormen voor de werknemer en de revalidant. Het veilig werken met deze chemicaliën is gebonden aan regels, hiervoor kan men te rade gaan bij de arbocoördinator of preventiemedewerker.  In de checklist zijn de eisen op een rijtje gezet. De beleidsregel bevat aanwijzingen indien zich een calamiteit voordoet, namelijk (a) ontruimen (b) betreden van ruimte met persluchtmasker (c) waarschuwen.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Zwembadchemicaliën
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Integratie van chloordesinfectie met een alternatieve desinfectiemethode is vraagt om een aanpassing van de waterbehandeling. Dit is een omvangrijke investering. En het kan weer andere arborisico’s introduceren. Want zoutelektrolyse leidt tot productie van het ontplofbare waterstofgas.