Zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. De chemicaliën zijn gevaarlijk en kunnen bij onzorgvuldig gebruik een risico vormen voor de werknemer en de revalidant. De stoffen hebben een bijtende werking op huid, ogen en luchtwegen.