Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen is een verzamelbegrip. Het verzamelbegrip bevat een groot scala aan producten en werkzaamheden waarbij chemische stoffen een risico vormen. In ziekenhuizen en revalidatiecentra moet men denken aan bijvoorbeeld cytostatica, desinfectantia, oplos- en reinigingsmiddelen,  laboratorium- en zwembadchemicaliën.

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gezondheidsrisico is van een groot aantal factoren afhankelijk. Allereerst van de stoffen waar men mee werkt, maar vooral ook van de manier waarop met de stoffen wordt gewerkt. Blootstelling kan tot direct letsel leiden en op de lange termijn tot gezondheidsschade.